Du är här

Staffanstorp

Olivia Hemomsorg har avtal med Staffanstorps kommun för att driva hemtjänst enligt kundval. Det innebär att du som är berättigad till hemtjänst kan välja Olivia Hemomsorg som din utförare. Avtalet omfattar tjänsterna omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård, ledsagarservice, avlösarservice och serviceinsatser.

Torget 7, 245 31 Staffanstorp 
046-12 32 21
Hitta hit