Du är här

Staffanstorp

Olivia Hemtjänst har avtal med Staffanstorps kommun för att driva hemtjänst enligt kundval inom Staffanstorps kommun. Det innebär att du som är berättigad till hemtjänst kan välja Olivia Hemtjänst som din utförare. Avtalet omfattar tjänsterna omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård, ledsagarservice, avlösarservice och serviceinsatser.

Torget 7, 245 31 Staffanstorp 
046-12 32 21
Hitta hit