Du är här

Kontakta central planering

Central planering gör grundplanering till våra enheter för att säkra att medarbetarna får en bra arbetsmiljö, vilket till exempel innefattar adekvata gång- och körtider och lunchuppehåll. Vi har också som mål att kunderna får en hög kontinuitet i person och att så stor del som möjligt av de beviljade timmarna utförs. Central planering arbetar inte med bemanning, det sker på enheterna och säkras av enhetschefen.