Du är här

Om Olivia Hemomsorg

Olivia Hemomsorg är ett väletablerat företag och ingår i koncernen Team Olivia AB. Olivia Hemomsorg AB ingår i affärsområde Hemomsorg tillsammans med ett annat bolag och är idag fördelat på 15 enheter.

Olivia Hemomosorg har idag ca 800 medarbetare och 1 900 kunder. Vi har en central planeringsenhet för att säkerställa att kunderna får den tid som är beställd och medarbetarna får adekvata restider och lunch inplanerat på sitt schema. På varje enhet finns en utsedd kvalitetshandledare som stöd för nya medarbetare i kvalitetsarbetet. Ledningsgruppen för affärsområde Hemomsorg består av VD, ekonomichef, kvalitetsutvecklare, HR-strateg & affärsutvecklare samt regionchefer. Till stöd för det ekonomiska arbetet finns två ekonomer, samt enskild avdelning för lönehantering. Våra enheter är indelade i fyra regioner som leds av en regionchef och på varje enhet finns teamchef och teamledare.

Vi har kollektivavtal tecknat med Vårdföretagarna.