Du är här

Om Olivia Hemtjänst

Olivia Hemtjänst är ett väletablerat företag och ingår i koncernen Team Olivia AB. Olivia hemtjänst AB ingår i affärsområde hemtjänst tillsammans med 3 andra bolag och är idag fördelat på 13 enheter.

Olivia hemtjänst har idag ca 700 medarbetare och 1 500 kunder. Vi har en central planeringsenhet för att säkerställa att kunderna får den tid som är beställd och medarbetarna får adekvata restider och lunch inplanerat på sitt schema. På varje enhet finns en utsedd kvalitetshandledare som stöd för nya medarbetare i kvalitetsarbetet. Ledningsgruppen av affärsområdet Hemtjänst består av VD, ekonomichef, kvalitetsutvecklare samt HR-strateg & affärsutvecklare. Till stöd för det ekonomiska arbetet finns två assistenter tillhörande ekonomichef, samt enskild avdelning för lönehantering. Varje hemtjänstenhet har i sin organisation enhetschef, biträdande enhetschef, samordnade och/eller 1-2 planerare beroende på enhetens volym.

Vi har kollektivavtal tecknat med Vårdföretagarna.